เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นำทีมสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ ท่อสูบระบายน้ำตามแนวป้องกันน้ำในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นำทีมสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ ท่อสูบระบายน้ำตามแนวป้องกันน้ำในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง และวางแผนรับมือป้องกันเขตเศรษฐกิจศูนย์ราชการ

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08