เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกของชุมชนบางแก้ว นายโชคชัย ทองศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเตือนใจ ทรงไตร


วันพฤหัสที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น.

นายโชคชัย  ทองศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกของชุมชนบางแก้ว ณ ศาลาSMLบางแก้ว

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29