เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เข้าเยี่ยมชมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม และ โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นาย พันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง


วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา  นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเตือนใจ ทรงไตร ให้เข้าเยี่ยมชมโครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม และ โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ชุมชนกาญจนา2 และ ชุมชนบางแก้ว

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08