เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายละเอียดราคากลาง งานก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 ประถามสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดราคากลาง งานก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 ประถามสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ รายละเอียดราคากลาง งานก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 ประถามสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง