เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ ประกาศประมูลขายขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยวิธีทอดตลาด

    รายละเอียดข่าว

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ ประกาศประมูลขายขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยวิธีทอดตลาด    เอกสารประกอบ ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ ประกาศประมูลขายขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยวิธีทอดตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง