เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเมืองอ่างทอง ร่วมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน


วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทศบาลเมืองอ่างทอง นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวนืั้งสิ้น 71,240 บาท เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชุน รากฐานฟื้นฟูต้นทุนทางสังคมและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง

2021-11-29
2021-11-08
2021-10-28
2021-09-27
2021-09-21
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-16
2021-09-01