วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2567
ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กค ๖๗๘ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
งานก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
14  มี.ค. 2567
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตั๋วรับจำนำ /ใบเสร็จดอกเบี้ย/ทรัพย์หลุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมเสาสูง ๖ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ บริเวณทางแยกทางเชื่อมภายในเขตเทศบาล