วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล๓ วัดชัยมงคล จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล๑ วัดต้นสน จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล๓ วัดชัยมงคล จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข ๔๘๘๘ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
เช่าเช่ารถขุดดินตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ถนนรอบบริเวณตลาดเทศบาล ๑ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตรและฝาบ่อพัก ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ NISSAN หมายเลขทะเบียน บง -๘๐๕๐ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อสื่อฝึกทักษะและหนังสือเสริมความรู้ โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง