วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง Covid ๑๙ จำนวน ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-5822 อ่างทอง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างทำดิสเพลย์ต้นคริสมาสพร้อมงานออกแบบป้ายไวนิลเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง