วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำแผงกั้นอะคริลิคใส จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมห้องสุขาสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณกระดาษการ์ดคละสี ขนาด ๓๕ x ๒๑.๙ เซนติเมตร หนา ๓๐๐ แกรม พิมพ์ขาว ? ดำ ๒ หน้า จำนวน ๓,๔๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะ สีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุก ๖ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บค ๘๗ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง