วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเช่ารถขุดดินตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำฯ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างทำแผงกั้นอะคริลิคใส จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง