วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ New Holland หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
เช่ารถขุดดินตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๕๖ วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างรถขุดดินตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บค ๘๗ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง