วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2564
ซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ New Holland หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ CENTRAL AIR ขนาด ๔๒,๓๒๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง