วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนหลังที่๔ โรงเรียนเทศบาล๓ วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล8 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยโรงเรียนเทศบาล๑ ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
เช่าเช่ารถขุดตีนตะขาบจำนวน 1 คัน เป็นระยะเวาลา 60 วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง