วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง