วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเจาะถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำ ระบายน้ำท่วมขัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
2  พ.ย. 2566
ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ทั้ง ๒๒ ชุมชน จำนวน ๓๗ จุด
31  ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง
20  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง