วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
เช่ารถขุดตีนตะขาบพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
เช่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ(D5) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล ที่ใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อจุลินทรีย์บอล (EM BALL) ใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ผ้าต่วน) ที่ใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง