วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบ้านบอล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารมาม่าผัด โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กคต ๓๕๕ อ่างทอง จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทท ๔ อ่างทอง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 181 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง