วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนท ๓๖๘ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหาร (ข้าวไข่พะโล้,ข้าวผัดกระเพราหมู,ราดหน้าหมู, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อขนมปัง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง