วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กคต ๓๕๕ อ่างทอง จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทท ๔ อ่างทอง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 181 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สีเหลืองสะท้อนแสงขนาด ๒ นิ้ว ตามมาตรฐานกรมการขนส่ง ทางบก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างทำอาหารเช้า สำหรับถวายพระและผุ้มาร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณีทุบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง