วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนท ๓๖๘ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหาร (ข้าวไข่พะโล้,ข้าวผัดกระเพราหมู,ราดหน้าหมู, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อขนมปัง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบ้านบอล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารมาม่าผัด โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง